Selecteer een pagina

Er is de laatste tijd heel wat te doen over het klimaat. Geen dag gaat voorbij of er is een of andere protestmars om de overheid onder druk te zetten iets aan het klimaat te doen.

Daar hebben we zelf weinig vat op, maar waar we wel wat kunnen aan doen is ons eigen leefklimaat in de woning en de auto.

Wie thuis of op kantoor werkt brengt meer dan 85 percent van zijn tijd binnenskamers door en wie voor zijn werk de auto moet nemen of met de camion rijdt, maakt van zijn cabine of cockpit zijn of haar “binnenskamerse” leefruimte.

Dat heeft gevolgen voor onze gezondheid, want de lucht die we daar inademen is vaak veel slechter dan de buitenlucht.

In een doorsnee woning is dat tussen de vijf- en tienmaal meer vervuild en in de auto is dat zelfs tot twintigmaal meer. De stofdeeltjes en de roetuitstoot van voorgangers in het verkeer worden door de airco niet tegengehouden, maar via de luchtkanalen in nog grotere densiteit binnengezogen of geblazen.

Dat is de reden van de belabberde luchtkwaliteit.

Het is niet te verwonderen dat daar ziekten uit voortkomen: niet alleen problemen met de luchtwegen, zelfs kanker, maar ook hart- en vaatziekten, leverziekten, zenuwaandoeningen.

Men houdt er tegenwoordig zelfs rekening mee dat psychosen die ontstaan in de ontwikkeling van heel jonge kinderen, voor een deel hun oorsprong vinden in de slechte luchtkwaliteit.

Daar komt nog een factor bij: allergieën.

De pollen hechten zich aan stofdeeltjes en komen dus in groten getale binnen in de woning en de auto of camion. Ze zijn een onderliggende factor voor virale infecties, dat hebben onderzoekers van de universiteit van Gent geconcludeerd!

Daardoor ontstaan ook virale aandoeningen omdat de herpesvirussen zich gemakkelijker thuis voelen op slijmvliezen die belast zijn door de pollen en fijnstof.

Dat onderzoek werd gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift “Scientific Reports”.

Pollen en vervuilde lucht vergroten dus de vatbaarheid voor virale infecties. Het afsterven van epitheelcellen die kapot gemaakt zijn door de proteasen kunnen aanleiding geven tot ernstige aandoeningen van de luchtwegen. We hebben er dus alle belang bij de lucht gezond en zuiver te houden, maar dan op een veilige en natuurlijke manier.

Dat kan dankzij recent wetenschappelijk onderzoek dat aangetoond heeft dat probiotische bacteriën de lucht schoner maken en daardoor de kans op besmettingen, allergieën en last aan de luchtwegen gevoelig kan verminderen.

Probiotische bacteriën hebben dus niet enkel nut binnen in het lichaam, maar ook op alle elementen in onze omgeving: de lucht, oppervlakken, de auto, de camper, de vrachtwagen.

Denk daarom aan MOOOD business, de ultrasone vernevelaar die miljarden probiotische goede bacteriën in uw omgeving vernevelt en dus de lucht schoner en gezonder maakt.

Er bestaat een handige applicator die kan bijgevuld worden en past in elke auto, camion of camper, zelfs in de woning.

Bestel nu een MOOOD, je persoonlijk gezondheidscoach onderweg!