Selecteer een pagina

Wat is moood?

moood is een ultrasone vernevelaar speciaal ontwikkeld voor een zeer fijne verneveling van probiotica thuis of in je wagen.

De vernevelaar werkt met nanotechnologie.

Per milliliter bevat de vloeistof minimaal 50 miljoen lichaamsvriendelijke bacteriën. Deze bacteriën hebben een zeer weldadige werking en zorgen voor een zuivering van de lucht thuis of in je wagen. 

 Door de toevoeging van zuiver eucalyptusextract, ervaar je al snel het positieve effect.  Eucalyptus werkt stimulerend, reinigend, en is concentratiebevorderend.

Gebruik: zoveel je nodig acht. Het toestel vernevelt gedurende 30 seconden en stopt dan automatisch. Totdat het opnieuw geactiveerd wordt.

De 100% natuurlijke probiotische vloeistof, verrijkt met Eucalyptus, zuivert en verfrist de lucht thuis of in je wagen.

Probiotica en lucht
Toelichting door Dr. Marcel Verheyen.

“Lucht is van levensbelang. We verblijven er permanent in en ademen alles in en uit wat in die lucht aanwezig is. Terwijl de kwaliteit van buitenlucht langdurige en overkoepelende maatregelen vereist, kunnen we zelf snel de kwaliteit van de lucht in de auto verbeteren.

De lucht die we inademen heeft een grote invloed op onze gezondheid en algemeen welzijn of comfort.

Een aantal van de volgende problemen klinkt u misschien vertrouwd in de oren:

  • ziektekiemen
  • geurhinder
  • allergenen
  • fijnstof

Probiotica kan een cruciale rol spelen. We gaan immers de natuur gebruiken om problemen aan te pakken.

Gezien het grote belang van een goede natuurlijke microbiële balans in de lucht heeft moood een probiotisch product ontwikkeld om veel problemen met luchtkwaliteit op een natuurlijke manier op te lossen.”

Lucht en zijn problemen

Toelichting door Dr. Marcel Verheyen.

“Normaal draag je miljarden gezonde micro-organismen met je mee! Zij zorgen mee voor je gezondheid. De laatste tijd is het inzicht in het belang van deze bacteriën enorm gegroeid. Het microbioom van ons lichaam (het totaal van alle microflora) speelt een belangrijke rol in het ontwikkelen van een ijzersterke immuniteit. Zowel in de darmen, de urinewegen, op de huid, maar ook ter hoogte van de luchtwegen spelen die bacteriën een grote rol. De lucht die we inademen kan de microflora van de slijmviezen van de neus, de keel en de longen dus sterk positief of negatief beïnvloeden.

Lucht is het ideale medium om micro-organismen, allergenen en andere stoffen te verspreiden en over te dragen op mens en dier. Het is dus belangrijk om de besmetting van lucht te verhinderen, en om de zuiverheid van de lucht die we inademen te bevorderen.”

Hoe raakt lucht besmet, en waarmee?

“HVAC-systemen (airco, verwarming, ventilatie) waarin zich vaak vuil en condenswater ophoopt zijn vaak een broeihaard voor pathogene micro-organismen. Deze worden dan continu de wagen ingeblazen.

Binnenlucht van een wagen staat altijd ( al is het deels ) in verbinding met de buitenlucht. Buitenlucht kan een bepaalde hoeveelheid contaminanten naar binnen brengen, die dan verder in concentratie toenemen in het interieur van de wagen door gebrek aan verluchting.

Om ongewenste effecten te voorkomen komt het er dus op aan om te zorgen dat de lucht thuis of in je wagen een gezonde microflora heeft. Een gezonde microflora zal ook bijdragen tot een zuivering van de lucht.”

Probiotische producten

Toelichting door Dr. Marcel Verheyen.

“De actieve stof van moood  wordt gevormd door bepaalde probiotica. Probiotica zijn goede, nuttige bacteriën die zorgen voor een beschermende omgeving voor mens en dier.

Probiotische luchtbehandeling wordt gerealiseerd op basis van producten die 100% natuurlijke micro-organismen bevatten.

De gebruikte probiotica zijn afkomstig uit de natuur (grond en water) en werden geselecteerd op basis van hun capaciteit om organische vervuiling tegen te gaan. Bovendien verlagen ze in het bijzonder het risico op de aanwezigheid van schadelijke micro-organismen.”

Zijn de probiotica veilig?

“Absoluut, de door moood gebruikte probiotica zijn zelfs internationaal goedgekeurd voor gebruik in voedingsmiddelen en voor waterzuivering. Bovendien wordt moood in externe laboratoria nog eens extra getest.”

Nanotechnologie

Toelichting door Dr. Marcel Verheyen.

Hoe werkt deze probiotische luchtbehandeling ?

“Ultrasone geluidsgolven zijn in staat zijn om met probiotica geladen nano-waterpartikels te genereren. Ultrasone geluidsgolven zijn echter meestal dodelijk voor heel wat micro-organismen. Maar dankzij het bewerken en stabiliseren van deze bacteriestammen is het mogelijk geworden ze toch door middel van ultrasone frequenties te verstuiven.

Via een handig apparaat wordt een zeer fijne probiotische mist gevormd die meteen doorheen de lucht in de wagen wordt verdeeld.

moood vernevelt ongeveer 1 miljoen probiotica per seconde! Een ultrasone verneveling van enkele minuten zorgt al snel voor een heel ander milieu thuis of in je wagen.”

Veiligheid en kwaliteit

Het gebruik van probiotica, goede bacteriën, klinkt veel mensen raar in de oren. Volkomen normaal dat men zich over nieuwe technologieën de nodige vragen stelt. moood vindt het daarom ook belangrijk om te zorgen voor een goede onderbouwing en veiligheid van zijn probiotische producten.

Waarom is de probiotica veilig?

  1. Alle probiotica die moood gebruikt zijn Biosafety niveau 1 volgens de internationale databank van micro-organismen. Dit is het hoogste
    veiligheidsniveau en wordt enkel toegekend aan micro-organismen die volkomen veilig zijn. (www.atcc.org en www.cdc.gov/biosafety/publications/bmbl5/index.htm)
  2. Alle probiotica die moood gebruikt staan op de lijst van veilige organismen van het Europees Agenschap voor Voedselveiligheid. (EFSA). Deze klassificatie noemt QPS (Qualified Presumption of Safety): (www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/qps)
  3. OECD veiligheidstesten. moood heeft een uitgebreide reeks testen laten doen in erkende labo’s volgens Europese normen, om de veiligheid van de probiotica verder te onderbouwen. De volgende testen werden positief afgerond: OECD423 acute orale toxiciteit; OECD404 huid irritatie; OECD405 oog irritatie en OECD406 huid sensitatie.
  4. EU Ecolabel. Om het EU Ecolabel certificaat te kunnen bekomen dient de fabrikant een grote hoeveelheid veiligheidsgegevens aan te leveren over zijn producten en alle ingrediënten. Naast de ingrediënten zelf, worden ook strenge eisen gesteld aan het productieproces en de volledige bedrijfsvoering inzake kwaliteit en veiligheid. De fabricatie van de probiotica gebeurd reeds 20 jaar onder het ISO9001kwaliteitssysteem, dat jaarlijks via een externe meerdaagse audit wordt gecontroleerd.

Doordat de fabricatie onder zowel het EU Ecolabel certificaat, alsook het ISO9001:2015 kwaliteitscertificaat beschikt, werd voor de moood probiotica voldaan aan alle strenge eisen inzake performantie, veiligheid, duurzaamheid en kwaliteit!